Utskrådd genser med hette

By , 6. september 2012 09:28

gensermhette

Str: 3 (6) 12 (18) 24 mndr

Garn: DROPS Merino extra fine

farge 1: 100 g alle str
farge 2: 150 (150) 200 (200) 200 g

Pinner: Rundp og strømpep 3,5 og 4

Bolen:

Legg opp med farge 1 på p 3,5 168 (184) 192 (208) 216 m.
Begynn i siden og strikk rillekant rundt 9 omg (= 5 riller),
men på 4.omg feller du 2 m midt foran og midt bak slik:
Sett et merke midt foran og midt bak
med 84 (92) 96 (104) 108 m mellom hvert merke.
Strikk til 3 m før merket midt foran,
strikk 2 m vridd r sammen, 2 r, 2 m sammen,
strikk til 3 m før merket bak,
strikk 2 m vridd r sammen, 2 r, 2 m sammen, strikk ut omg.
Fell slik på hver 4.omg, men etter rillekanten skal du bytte til p 4 og farge 2
og strikke glattstrikk til du har felt 12 (14) 15 (17) 18 ggr.
Du har nå igjen 120 (128) 132 (140) 144 m.
Fell nå i hver side til ermehull 4 (4) 4 (6) 6 m.
Legg arbeidet til side og strikk ermene.

Ermer:

Legg opp med farge 1 på strømpesp 3,5 33 (33) 35 (37) 37 m.
Strikk rillekant rundt som på bolen men uten å felle.
Skift til p 4 og farge 2, og strikk glattstrikk rundt
mens du øker 2 m midt under ermet ca hver 5- 6.r til det er
45 (47) 51 (55) 59 m.
Når du har strikket like mange runder som på bolen
feller du 4 (4) 4 (6) 6 m midt under ermet.
Legg arbeidet til side og strikk det andre ermet.

Sett alle delene inn på rundp 4 slik at de avfelte merkene
under ermet stemmer overens.
Sett en merketråd i de 4 sammenføyningene mellom bolen og ermene + en midt bak.
Begynn nå omg midt foran og øk foran og bak hver 4.r
(som tidligere på bolen) samtidig som du også feller 2 m i
de 4 overgangene mellom bolen og ermene (= 12 m felt pr omg) slik:
Strikk 1 m, 2 r sm,
* strikk til 3 m før første merke, strikk 2 vridd r sm + 2 r + 2 m sm *,
gjenta mellom * ytterligere 4 ggr, strikk til 3 m er igjen på omg,
strikk 2 vridd r sm + 1 r.
Du skal alltid felle på retten av arbeidet.
Fell slik på hver 4.p i alt 3 (4) 5 (5) 6 ggr
til det er igjen 158 (158) 158 (166) 166 m,
deretter hver 2.p 7 ggr.
Det er nå igjen 74 (74) 74 (82) 82 m.
Strikk 1 p etter siste felling.
Fell på neste p jevnt fordelt til 50 (52) 54 (56) 58 m.
Begynn på retten med farge 1 og strikk 3 p r
og fell av de resterende maskene.

Hette:

Legg opp med farge 1 på p 3,5 79 (83) 87 (91) 97 m.
Strikk rillekant som på ermer og bol (uten fellinger) frem og tilbake.
Skift til p 4 og strikk glattstrikk frem og tilbake.
Når arbeidet måler 4 cm, strikk 2 m rett sm innenfor 1 km i hver side.
Gjenta dette på hver 4.p 2 ggr til.
Når sidekantene møtes midt bak på genseren når
du legger kantene mot hverandre,
fell fast av de 13 midterste maskene og strikk hver side for seg.
Etter 2 p feller du i beg av hver 2.p (ved hettens nederste kant)
8 m 3 ggr. Fell av de resterende maskene.
Sy sammen hetten bak, og sy sammen hullet øverst
slik at hetten avrundes (= midten av de avfelte maskene mot sømmen bak).

Stolper:

Ta opp m langs åpningen foran og strikk 2 omg (= 1 rille).
På neste omg feller du av alle m, men lag en hempe
på hver side av åpningen til knappene.
(Pass på at hempene er i ulik høyde på hver side.)

Montering:

Sy sammen hullene under ermene.
Sy i knapper.
Sy hetten til halskanten fra ytterst på stolpene i hver side
med attersting fra vrangen.

Broder hjerter eller evt andre motiver på tilslutt.

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Panorama Theme by Themocracy

This site is protected by WP-CopyRightPro